طراحی سایت
پرتال شهرداری منطقه 15
Created by usf on 1395/08/03 01:23:31 ب.ظ

پرتال منطقه 15


پرتال مناطق شهرداری، آینه تمام نماییست که نه فقط برای یک محدوده جغرافیایی بلکه برای معرفی یک حوزه فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی است. همچنین اطلاعات متنوع از خدمت رسانی یک جمعیت بزرگ اداری به نام شهرداری باید در این پرتال به وضوح ارائه گردد که حصول نتیجه مناسب برای این پروژه متکی به تخصص و خلاقیت بالا برای طراحی کاربردی پرتال خواهد بود. پرتال شهرداری منطقه 15 نیز پس از تلاش دو ساله به امکانات متنوعی برای نمایش و آرشیو خبر، مقالات، محتوای چند رسانه ای، تصاویر گردشگری و همچنین معرفی مسئولین شهرداری، شهدا، اماکن منطقه و دیگرامکانات از این دست مجهز شده است.

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: